Čo je to GDPR?

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR alebo General Data Protection Regulation) je nová európska regulácia na ochranu osobných údajov obyvateľov Európskej únie. Cieľom GDPR je zaistiť fyzickým osobám vysokú úroveň ochrany a kontroly svojich vlastných údajov.

Kedy GDPR nadobudlo účinnosť?

GDPR sa vzťahuje na všetky krajiny EÚ a nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Koho sa GDPR týka?

Každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (fyzickej či právnickej), napr. Meno a priezvisko Pohlavie Vek a dátum narodenia Občianstvo IP adresa Fotka Osobná, alebo pracovná Adresa Telefónne číslo E-mail Klientske ID Lokalizačné údaje Biometrické informácie Rasový, alebo etnický pôvod Politické názory Náboženské, alebo filozofické presvedčenie Členstvo v odboroch Generické, alebo biometrické údaje (vrátane podpisu, odtlačku prstu) Zdravotný stav Sexuálna orientácia Záznamy telefonických rozhovorov

Aké kategórie osobných údajov spracovávame?

Identifikačné údaje – základné údaje, ktoré slúžia na jasnú a jednoznačnú identifikáciu klienta (ako meno, priezvisko, dátum narodenia,  adresa pre doručenie objednávky).

Kontaktné informácie – osobné údaje, ktoré nám umožnia odoslať/vybaviť objednávku pre konkrétneho klienta (najmä telefónne číslo (ktoré je voliteľné, ale pre urýchlenie kontaktovania a spracovania/korekcie objednávok odporúčame vyplniť), email a podobné informácie poskytnuté klientom). Aby sme umožnili našim klientom využívať naše produkty pomocou weboveho eshopu a komunikovať elektronicky, spravujeme prístupové údaje slúžiace na bezpečné overenie klientovej identity (primárne email a heslo). 

Finančné údaje – aby sme boli schopní vykonať kontrolu platby v prípade platby prevodom na bankový účet  a taktiež aby sme splnili legislatívne požiadavky, spracúvame vaše finančné údaje, ako číslo bankového účtu pri ktorom bol uvedený variabilný symbol číslo vašej objednávky)

Iné údaje – pri navštívení našej webovej stránky, prihlásení sa do účtu, alebo vykonávaním iných úkonov, váš počítač automaticky odosiela vašu IP adresu. Ak ste umožnili použitie cookies, získame informácie aj o iných stránkach, ktoré ste navštívili, o nastaveniach užívateľa, ktoré máte uložené vo vašom počítači, atď.

MojeKabelky.sk zvyšuje ochranu Vašich osobných údajov týmto spôsobom

Ochranu súkromia našich klientov a ich osobných údajov považujeme za našu primárnu povinnosť. Môžete si byť istý, že budeme narábať s vašimi osobnými údajmi s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou. Vaše údaje ochraňujeme v najväčšom možnom rozsahu, ktorý nám technická úroveň našich zdrojov dovoľuje. Naším cieľom je sústavne zlepšovať metódy, ktorými poskytujeme ochranu našich klientov a ich osobných údajov. Chceli by sme vás uistiť, že robíme všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu súkromia našich klientov a nesklamali vašu dôveru. Jedným z nich je aj zabezpečenie webu certifikátom, ktorý šifruje komunikáciu medzi námi a Vámi.

Ako môžem využiť svoje práva dotknutej osoby?

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, čestne, korektne a v súlade so zákonom. Vaše práva zahŕňajú: právo na prístup k osobným údajom, právo opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti MojeKabelky.sk, ako spracovateľa osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov. Svoje práva môžete využiť online alebo kedykoľvek kontaktovaním nás emailom alebo telefonicky od 25.5.2018

Potrebujeme váš súhlas, aby sme vás mohli informovať!

MojeKabelky dbá na to, aby boli jej klienti spokojní a dobre informovaní. Preto chránime vaše osobné údaje. V blízkej budúcnosti vstúpi do platnosti nové nariadenie.

Kde nájdem viac informácií o GDPR a ochrane osobných údajov?

  1. Ochrana osobných údajov na mojekabelky.sk
  2. Ochrana osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z. z.
  3. Nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ) 2016/679
  4. Príručka pre občanov o ochrane údajov v EÚ

Menu

Vytvorte si účet aby ste si mohli ukladať obľúbené produkty.

Prihláste sa